تازه های نشر

† ØªØ´Ø§Ø ± Ø¨Ø ± Ú¯Ø ± دا٠† ایتا٠„یایی † † بل Ù † د ®Ù ... O ± Ù ‡

با هماهنگی و پیگیری رایزنی فرهنگی ইরান در ایتالیا ، کتاب داستان مصور "خمره" ؛ نوشته هوشنگ مرادی کرمانی ؛ در قالب طرح حمایت از ترجمه و نشر বই ایرانی در بازار جهانی "گرانت" ؛ توسط خانم پروفسور "دانیه لا مِنِگینی" ؛ শিক্ষক ভাষা و ادبیات فارسی دانشگاه "کا فوسکاری" ونیز, به زبان ایتالیایی অনুবাদه ؛ و با تصویرگری "کیارا پِروفو" ؛ توسط انتشارات دانشگاه "کافوسکاری" ونیز ؛ در قالب 165 পৃষ্ঠাه مصور ؛ با গণনা هزار সংস্করণ প্রিন্ট رسیده ؛ এবং বা মূল্য 15 ইউরো, অনুসন্ধান বাজারের শিরোনাম ایتالیایی زبان گردیده است।

برنامه رونمایی از کتاب فا در فاصله জামানী 30 মার্চ তা 7 ম। حضور با حضور نویسنده ؛ در شهرهر

ভাগ