تازه های نشر

† ØªØ´Ø§Ø ± Ø¨Ø ± Ú¯Ø ± دا٠† ایتا٠„یایی † † بل Ù † د ®Ù ... O ± Ù ‡

با هماهنگی و پیگیری رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, کتاب داستان مصور "خمره"; نوشته هوشنگ مرادی کرمانی; در قالب طرح حمایت از ترجمه و نشر کتاب ایرانی در بازار جهانی "گرانت"; توسط خانم پروفسور "دانیه لا منگینی"; استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه "کا فوسکاری" ونیز, به زبان ایتالیایی ترجمه; و با تصویرگری "کیارا پروفو"; توسط انتشارات دانشگاه "کافوسکاری" ونیز; در قالب 165 صفحه مصور; با شمارگان هزار نسخه به چاپ رسیده; و با قیمت 15 یورو ، سرچ بازار نشر ایتالیایی زبان گردیده است।

برنامه رونمایی از کتاب فا در فاصله জামানী 30 মার্চ তা 7 ম। حضور با حضور نویسنده ؛ در شهرهر

ভাগ