تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی کتاب بامداد اسلام

رایزنی فرهنگی ইরান অিতালিয়া, বই "بامداد اسلام" ؛ প্রভাব عبدالحسین زرین کوب را ، در قالب طرح حمایت ترجمه آثار فارسی به دیگر زبان ها (تاپ) ، زبان و منتشر نمود। این کتاب توسط سمیه عویشاوی (صدیقی) زبان فارسی به ایتالیایی অনুবাদه ؛ و با عنوان ایتالیایی (ইসলামের ভোর) ؛ در قالب 160 পৃষ্ঠাه ؛ و গণনা 1000 সংস্করণ ؛ توسط انتشارات "এল چرکیو" (সার্কেল) ؛ ماه می سال 2020 ম। (اردیبهشت ماه 1399) به چاپ رسیده ও বা দাম 28 ইউরো অনুসন্ধান বাজারের শিরোনাম ایتالیایی زبان گردیده است। এনিম্ন বইটি সীমিত হায় নাশি از فاصله گذاری اجتماعی در کشور ایتالیا ، نخست از تاریخ 11 মে 2020 ম। و سپس از اواخر خردادماه 22 در در کتاب فروشی های سراسر ایتالیا বহ متقاضیان عرضه می گردد।

ভাগ