برگزاری وبینار

نکوداشت خانم پروفیسر آنا ونزان

রায়েজনী কুরগি ইরান দ্য আয়তালিয়া, রবিবার 4 بهمن ماه 1399, وبینار نکوداشت خانم پروفسور "অনলাইন ওএন আনজান জান" (আন্না সিন ওন আনজান জ) " ایران شناس ؛ و مترجم فقید ایتالیایی را ، যদি پس از یک دوره مبارزه با রোগ سرطان ، جمعرات 4 দি মাহ 1399 ارفانی فا تاد ؛ با رسول محمد تقی امینی رایزن فرهنگی ইরান در ایتالیا ؛ پروفسور "سیمونه کریستوفورِتی" (সাইমন ক্রিস্টোফোরেটি) নমায়াণ্ড مؤسسه بین المللی مطالعات مدیترانه و شرق (আইএসএমইও) ؛ "تیتزیانو بوچّیکو" (টিজিয়ানা বুচিকো) فعال اجتماعی ؛ "آنتونیا شرکا" مدرس زبان ایتالیایی دانشگاه تهران و مترجم ؛ ابولحسن حاتمی مترجم "آنتونِلّو ساکِتی" (আন্তোলোলো স্যাচেটি) نویسنده و روزنامه نگار ؛ "فرانچسکو بریوسکی" (ফ্রান্সেসকো ব্রায়োসচি) ناشر ؛ এবং "ماریا ویتوریا پالادین" (মারিয়া ভিটোরিয়া পালাদিন) دختر خانم پروفسور "آنا وانزان" برگزار نمود। - دقایقی از مصاحبه ابولحسن حاتمی با خانم پروفسور “وَنزان”, যদি در جریان نخستین بخش طرح تاریخ شفاهی انسن ایرار اسلام شناسان ؛ و اساتید زبان و ادبیات فارسی در ایتالیا, به ابتکار رایزنی فرهنگی ইরান দ্য আয়াতালিয়া বহির্ভূত রসিদাহ নিজে, ব্রয় মুখোত্তোবাইন রান্নাঘরের গ্রিড। رایزن فرهنگی ইরান আতিয়ালিয়া, در سخنان জালিয়াতি সমাপ্তি এন ওয়াবিনার, রায়েজনী সংস্কৃতি আতালদা, در سخنان جمع বন্ধیی وبینار نکوداشت در جریان را ، نمادی از این قدردانی معرفی نمود।

ভাগ