جشنواره فيلم کوتاه ইতালিয়া

اهداء পুরস্কার نخست جشنواره بین المللی فیلم کوتاه পন্টে সংক্ষিপ্ত ইরানের প্রতিনিধিত্ব করবে

پویانمایی "گرگم و گله می برم" ؛ - این پویانمایی هشت دقیقه ای ، براوسس داستانی با همین‌ শিরোনাম ؛ نوشته‌ی افسانه‌ شعبان‌نژاد ؛ توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، در سال 2018 ম। تولید شده است। পন্টে শর্ট পন্টে অতিরিক্ত ব্র بخش আসল নাচাবতী س দ্য بخش হ্যায় ডান্সাবতী চালশ প্রোডাক্ট ফিল্ম কোটাহা ساعت৮ টি সংঘ এবং সংগীত পাঠ্য ভিজাহ কোদকান এবং তরুণানা উত্পাদন ফিল্ম কোটা উপসন্, ১৮-১دی-২০১৮ আর্দিবাশত মা 48 (18-15 ماه می 1399 ম।) بخش نخست این جشنواره با نمایش برخط فیلم های تولید شده توسط کودکان و جوان در رده های سنی مختلف برگজার গ্রেদি এবং দাদাম, در بخش دوم, ১-7-১০ আবাণ মাহ ۱۳۹۹ (ت আকতবার লেগায়িত ۷ নওম্বর ২০২০ ম।) আর্ক রাহ বা বাফত বাখ হায়ে নাচাবতী এন জশোয়ার এন জشنওয়ার আরন جب্নোড়ডোরো স্রোদ্দুরারোদোড ও

ভাগ