درگذشت ناگهانی طرفاز فداکار و برادر عزیزمان جناب آقای اکبر قولی

درگذشت ناگهانی طرفاز فداکار و برادر عزیزمان جناب آقای اکبر قولی

با نهایت تأثر و تأسف، درگذشت ناگهانی طرفاز فداکار و برادر عزیزمان جناب آقای اکبر قولی را به خانواده داغدارش; همکاران ارجمند সংস্থা فرهنگ و ارتباطات ; و جامعه فرهنگی ایران و ایتالیا تسلیت نموده، از خداوند منان برای آن آخری علو درجات و رحمت واسعه، و برای خانواده آن عزیز از دست رفته صبر جمیل مسئلت دارم.
خدمات شایسته و تلاشهای خالصانه ایشان در پیشبرد و معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی - اسلامی و ہمچن امور فرهنگی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا در سالهای متمادی و تعاونی و حمایت از فرهختگان این کشور بر کسی پوشیدہ نیست۔
روحش شاد و یادش گرامی باد
মোহাম্মদ তকী আমিনি
رایزن فرهنگی جا. ایران در ইতালিয়া

ভাগ