رایزن فرهنگی ইরান وبینار معرفی دوره های تخصصی دانشگاه ساپینزا

معرفی دوره تخصصی "میراث فرهنگی شرق میانه و دور ، و آفریقا" در دانشگاه ساپینزا

با دعوت رسمی رییس دانشگاه "ساپینزا" (উইসডম) শহর রম, মুহমতিقی امینی رایزن فرهنگی ইরান আতিয়ালিয়া, রবি শুক্রবার ১৯ শে মা, ১৩৯৯, در وبیتار معرفی دوره های تخصصی سال تحصیلی ২০২২-২২২২ ম। এনটিশগাহ কোম্পানির নাম। علت دعوت از رایزن فرهنگی برای ایراد سخن در این وبینار ، معرفی دوره ইংলিসি ভাষা “আমার زرুরোনান" যদি এই বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তবে তাওযী از برنامه درسی آن ، به حوزه ایران شناسی راجع است ؛ ও শামারী از متقاضیان প্রতিষ্ঠানটি অন নিজ ডানশজভিয়ান ইরানী হস্তিন্ড। رایزن فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا طی سخنان স্ব দ্য এন ওয়াবাইনার, با تقدیر از مساعی پروفসুর "কার্লো চার্চী" দর্শন রাজি আনজি; با اشاره به ریشه های تاریخی مشترک دو فرهنگ و تمدن غنی و پرقدمت ইরান ও ایتالیا ؛ فرهنگ محور بودن مناسبات হ্যাহ জানাহা দু কাশোর পশতানা অনলাইন ؛ و در جریان بودن ہمکاری های فرهنگی ؛ از جمله همکاری های دانشگاهی بهভিژه با دانشگاه "ساپینزا" শহর রম ব্র مبনায়ে গান বার্নامه اجرایی همکاری های فرهنگی دو کشور ؛ کاوش ؛ و تحقیقات باستان شناسی را یکی از پویا ততদিনে হ্যায় এন হামکاری হ معرفی ؛ ঘ با اشاره بح واپسین نمونه چنین همکاری হায়ি যদি مشارکت در برگزاری নময়েশگاه "ব্র ফরাস স্তম্ভ হায় মাদ, আমারث باستان شناسی کرمانشاه" به میزبانی موزه دانشکده ادبیات و فلسفه دانشگاه "সাপিনিজা" শহর রম আ আজ্জরামাহ 19 বিল; দোয়ার হামারি হ্যায় আতি اعلام آمادگی نمود

ভাগ