درخشش سینمای ইরান در جشنواره فیلم کوتاه ایتالیا

انعام نخست جشنواره فالو به فیلم وتاه شش خانه از ایران اختصاص یافت

ارممماره ج ج ج ج بین بین بین بین بین بین بین بین Ce بین بین بین ا بینال بین بین بین بین بین بین بین بین بین بین بین بین ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، با با با ، با انتخاب فیلم کوتاه "شش خانه" ؛ ساخته عباد عبدی پور ؛ তবে শিরোনাম ফিল্ম বার্টার, কার স্ব স্ব পিয়ান দাদ।

হিরত দাওরান এন জিশনোয়ার, از میان 2466 ফিল্ম কোটাহা আরসালী, 48 ফিল্ম কোটাহা এবং 22 কাশোর রা ব্রাই নময়েশ বার্গ্যাসিড ؛ যদি 7 প্রভাব থাকে তবে মিয়ান অনলাইন, ইরানী বাড। از میان 20 اثر نایی بخش رقابتی این جشنواره ، অতিরিক্ত بر اعطا انعام نخست به نماینده ایران ؛ انعام ست نیز به فیلم "صداقت کودکانه" ؛ ساخته مهدی توحیدی اهدا گردید।

ভাগ