جشنواره سینمایی ترنتو ইতালিয়া

جواز مستند نان مقدس

 فیلم مستند "نان مقدس" به کارگردانی زنده‌یاد رحیم ذبیحی ؛ ঘ জীবন در کوهستان ؛ و کوه نشینان ؛ এবং পুরষ্কার 5000 ইউরোউই انجمن صلح و حقوق بشر استان "ترنتو" در شصت و نهمین دوره جشنواره سینمایی "তার্নতো" (ট্রান্টো ফিল্ম ফেস্টিভাল) র, দ ডান্সাবত বা ফিলিল হ্যিয়ে از কাশুরায়ে ফরাসী, মারাকশ, সুইস, অ্যাথালিয়া, আরুয়েহ, আড়ান, স্পানিয়া اوکرا।।।।। ای।।। آم।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। متحده متحده متحده متحده متحده متحده متحده متحده متحده متحده متحده متحده متحده متحده متحده متحده متحده متحده متحده متحده। متحده آم آم آم آم آم آم آم آم آم آم آم آم آم آم آم آم آم آم آم آم آم آم آم آم آم।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। جشنواره بین‌المللی فیلم “ترنتو” یکی از قدیمی‌ترین رویدادهای سینمایی ইউরোপ বাপ বৈজ্ঞানিকতা এবং শারীরিক মাথা যদি شصت و نهمین دوره آن با নমایش 98 اثر از 28 কাশোর, در هشت بخش رقصتی আসল ؛ নমایش های ویژه ؛ سرزمین‌های مرتفع نخستین نمایش افق های نزدیک এবং…, 26 - 10 ارদিبهشت মাঃ 1400 (30 অক্টোবর দৈর্ঘ্য 16 মে 2021 ম।) به حال برخط برگزار گردید ؛ و فیلم مستند “نان مقدس” در بخش নাচাবতী আসল অনলাইন, با 13 নামযুক্ত অন্যান্য দিয়াফত পুরষ্কার, এবং নাচাবত উপরদাখাত। فیلم های مستند "چامون" و "فرزندان خونیار" ساخته آرمین قلی پور دشتکی ؛ দু নমায়াড অন্য সেনময়ে ইরান যদি در بخش "سرزمین های مرتفع" به نمایش گذاشته شدند

ভাগ