هنر هری فرصتی برای اتحاد ইরান ও ایتالیا

دیوار سفارت ایتالیا بار دیگر نقاشی شد

سفارت ایتالیا در ایران که تصمیم دارد; در یک طرح فرهنگی; با همکاری هنرمندان ایرانی و ایتالیایی; و ارایه آثار آن ها روی دیوار خارجی این سفارتخانه, به زیباسازی شهر تهران; و پیوند هنر دو کشور کمک کند; دومین همکاری هنری این طرح را ، هفتم آذر ماه এক্সএনইউএমএক্স ؛ با حضور جمعی از چهره‌های فرهنگی و هنری رونمایی নমود। আন রহ যদি হমকর কসরা রফিعی ও মারকো ওগো (মার্ক উগো) স্টেট ؛ বয় পিরিয়ড ۲ মাহা রোট দেয়ার ফরজিয়ান অ্যাম্বাসিয়া আতিয়ালিয়া নাম নমশ কাটল মশ শড। এন দোমেন হামিং হানর্মেন্ট ইরানী এবং ایتالیایی در "হ্যানার شهরি فرصتی برای اتحاد" است।

ভাগ