برگزاری وبینار بس مناسبت روز ملی ভাষা এবং সাহিত্য ফারসি

وبینار تشابهات ادبی میان ایران اور ইতালিয়া

رایزنی فرهنگی ইরান অিতালিয়া বা مشارکت پایگاه اینترنتی দিরুজ دومین وبینار مشترک از سلسله وبینار های কথোপকথন ইরান বা শিরোনাম "تشابهات ادبی میان ایران و ایتالیا" را به مناسببت روز ملی شعر و ادب پارسی (شهریورماه 27) বার্গজার মাইদ।

অ্যান্টোনেলো সাচ্চত্তি (مدیر پایگاه اینترنتی দিরুজ) جلسه گردان ؛ و محمد تقی امینی (رایزن فرهنگی ইরান در ایتالیا) ؛ و دکتر محمد حسین কিیی (استادیار دانشگاه تهران) سخنرانان وبینار خواهند بود।

دکتر محمد حسین کیایی استادیار دانشگاه تهران ؛ در میان کتب و مقالاتی که تألیف نموده به مسأله تشابهات ادبی میان ইরান و ایتالیا نیز پرداخته যদি কেবল উপাধি হয়, তবে مقاله تألیفی مشترک ভি با دکتر منسوমান منسوب بصیری (শিক্ষক یار دانشگاه تهران) বা উপাধি "কাটন সবচেয়ে ওয়াজগান دخیل ফারসি در فرهنگ و زبان ایتالیایی" انتشار یافته است।

আঞ্চলিক মন্দর মে সম্ভাব্য আগস্ট 19 রবিবার বিকালে 16 সপ্তম্বর 2020 ম (26 شهریরিমাহ 1399) এন ওয়াবিনার রা در এন نشانی  دنبال نمایند।

 

ভাগ