برگزاری وبینار

تشیع معاصر در ইউরোপ এবং شرق میانه

با مشارکت "কেন্দ্র تحقیق و همکاری با اوراسیا مدیترانه و آفریقا" در دانشگاه "ساپینزا" শহর রম ؛ انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان ؛ ঘ (কার্লো জি। সেরেটি) ؛ এবং (লিওনার্দো কেপজোন) ؛ به همراه شیرین ذاکری از دانشگاه "ساپینزا" শহর রম ؛ (ফ্রান্সেস্কো অ্যাঙ্গেলোন) از مؤسسه مطالعات سیاسی (সেন্ট পিয়াস ভি) ؛ ও মিনো শাহ ওয়ালদ از দানশগাহ টোরেন اعضاء কমিতাহ জ্ঞান এবং اجرایی این وبینار بودند ؛ যদি پس از معرفی توسط (কার্লো জি। সেরেটি) ؛ এবং (আন্দ্রে কার্টেনি) از دانشگاه "ساپینزا" শহর রম ؛ এবং (ফ্রান্সেস্কো অ্যাঙ্গেলোন) از مؤسسه مطالعات سیاسی (সেন্ট পিয়াস ভি) ؛ در بخش نخست با جلسه گردানী শেরিন ذاکری از دانشگاه "ساپینزا" শহর রম, عباس احمدوند از دانشگاه شهید بهشتیتی (অলিভার স্কারব্রোড) از دانشگاه "بیرنگام" ؛ (ইনভিল্ড ফ্লাসকারুড) از دانشگاه "اوسلو" ؛ و (ইমানুয়েল দেগলি এস্পোস্টি) از دانشگاه "کمبریج" مقالات خود در ترسیم چشم انداز اجمالی تحولات تشیع دان ترانه و شرقي انجير ار مدور مدور مدبرور مدور ارور مدور ارود مدورد ش و در بخارا که با جلسه گردানী মিনো শাহ ওয়ালদ দানশগাহ টোরিন অ্যাটালিয়া বেরাতে হ্যায় মুরডি اختص داشت ؛ (অ্যাভি অ্যাস্টর) از دانشگاه بارسلونا ؛ و (ফুয়াদ গেহাদ মারেই) از دانشگاه "بیرنگام", نتایج ব্রারসি হায় মুরডি দ্য আলেভিওনের বার বারসোনা ؛ و شیعیان لبنان را ارایه ؛ و در بخش سوم در ادامه ارایا بررسی های موردی با جلسه گردানী (ডিয়েগো পাগলিয়ারুলো) از مؤسسه স্টাডিজ রাজনৈতিক (এস। পিয়ো ভি), মিনো শাহ ওয়ালদান দানশগাহ তোরিন দ্যা এজেড ফাহায়ে ধর্মবি শায়ী در ایتالیا سخن گقت; و (মারিওস চ্যাটজিপ্রোকপিও) از دانشگاه (থেসালি) مقاله ای در انتخاب عاشورا ارایه نمود ؛ (গিয়াত রম্মো) از دانشگاه "ساپینزا" শহর رم ارتباطات ایزدیان و شیعیان را تشریح نمود ؛ و در نهایت ، مینا مؤذنی از دانشگاه شهید بهشتی তেران, গজারি দ্বি মুনাবি স্টাডিজ শিعه شناسی ار غرب ارانیهدو

ভাগ