تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی مجموعه داستان ترس و لریز گلامحسین ساعدی

مجموعه داستان "ترس و لرز" اثر غلامحسین ساعدی (1364 - 1314) توسط Felicetta Ferraro به زبان ایتالیایی ترجمه; و با مقدمه ای به قلم مترجم; با عنوان ایتالیایی ভয় ও সম্মানের در قالب 176 صفحه توسط انتشارات মধ্যে Ponte 33 انتشار یافته; و با দাম 14 ইউরো অনুসন্ধান বাজারের শিরোনাম ایتالیایی زبان گردیده است।

এন মোটাহা বার বার শশ দান কোটাহা পুইচেস্ট ؛ যদি নাখস্তিন বার দ্য সাল 1347 انتشار يافته است।

ভাগ