بهمن فرزانه

بهمن فرزانه (نویسنده - مترجم)

বাহমান ফারজানেহبهمن فرزانه در سال 1317 در شهر تهران دیده به جهان گشود। دوران تحصيل ود را در تهران گذراند و پس از اخذ ديپلم در سال 1959 براي ادامه تحصيل به دانشگاه پروجا ایتالیا رفت।

وی مدت يك سال زبان ايتاليایي فرا گرفت و پس از آن به مدرسه مترجمي رفت و مدت 4 سال به تحصيل در رشته زبان هاي ايتاليایي, انگليسي و فرانسه پرداخت।

فرزانه پس از اتمام تحصيلات دانشگاهی به مدت دو سال زبان اسپانيایي فرا گرفت و در ادامه يك سال در دانشكده ادبيات رم ته هن رها کرد। وي همچنين در مدرسه تئاتر, دوره نمايشنامه نويسي و فیلم نامه نويسي را گذراند।
بهمن فرزانه در سن 26 سالگی "پرنده وچک جوانی" اثر تنسی ویلیامز را ترجمه نمود و با ترجمه كتاب هاي جيبي,

وی پس از اقامت در ایتالیا به مدت 10 سال به عنوان مترجم با سازمان خواربار و كشاورزي جهاني (فائو) در ايتاليا همکاری نمود و مدتی نیز به همکاری با شرکتهای فیلمسازی ایتالیا پرداخت و فیلمنامهای نوشت که به تولید نیز رسید।
ফ্রী ডাউনলোড করুন
حاصل حدود نیم قرن فعالیت فرزانه به عنوان مترجم, ترجمه حدود 50 اثر از نویسندگانی نظیر تنسی ویلیامز, گراتزیا کوزیما دلدا, آلبا دسس پدس, لوئیچی پیراندللو, گابریل گارسیا مارکز, آنا کریستی, اینیاتسیو سیلونه, رولد دال, گابریل دانونزیو, واسکو پراتولینی, اروینگ استون, جن استون و ... به فارسی بود।
در میان این ترجمه ها, برگردان فارسی وی از كتاب "صد سال تنهایي" اثر گابریل گارسیا مارکز با استقبال بي نظيري رو به رو شد و مورد توجه محافل ادبي وهنري قرار گرفت و تا کنون نيز به عنوان بهترین ترجمه فارسی این شاهکار ادبی شناخته می شود।
بهمن فرزانه در زمستان سال 1392 در سن هفتاد و پنج سالگی در تهران دارفانی را وداع گفت।

ভাগ
ইসলাম