بیژن بصیری

بیژن بصیری (نقاش - مجسمه ساز - কবি - محقق)

বিজন বাসিরিবাইশ হেল্পার্স হেরেইন ইয়ারফিল ইকবাল ইটালিয়াল। وی فعالیت هنری خود را از سن 13 - 12 سالگی آغاز نمود। বুধবার সকাল 10 টা থেকে ২5 মিনিটের মধ্যে।
وي تجربه هنري خود را از سال هاي دهه 80 میلادی با كار روي خمير مجسمه سازي و ذوب آلومينيوم آغاز نمود।
ত্রৈমাসিক পিটার ট্রিবিয়া, নিউইয়র্ক, ম্যাসাচুসেটস, ম্যাসাচুসেটস এবং সাইপ্রাসের ডেলিভারি।
তাবিখেরা, هرمس‌هاها, آینه‌های خورشیدی, کتاب یارها, سنگ‌های آسمانی, প্রাণী, تاس‌های تقارس سریا سرا سرী سر ی آث هدها ه ی ی
ভি নমাইশগাহ হায়ে বসিআরি রা প্রবেশ এবং অপসারণ ইটালিয়া বার্গজার নমোডাহা যদি আর মিয়ান নমাইশগাহ হায় ইনফারাদী ভি মাইয়া নম নমুনাগাহা দারগালরি লুসেভিয়া দি ডোমিওও শহর পাসকারা (1984 ম।); নমايشگاه بين المللي هنر در كاخ تاورنا رم (1985 ম।) ؛ নমসشاهاه در مركز هنرهاي معاصر গেটিয়ান শহর বোর্হলমস সালমান (1998 ম।) এবং… اشاره نمود।
همچنین ، নমايشگاه জেট্জেটিজিও در امستردام هلند (1994 ম।) ؛ নমাইশگاه ক্যাটরিন পিচার در وين اتريش (1997 ম।) ؛ নমাইشگاه هنرهاي مدرن در شهر প্রোটো অ্যাথালিয়া (1998 ম।) ؛ নমايشگاه هنرهاي مدرن سارايوو بوسني (1999 ম।) এবং… از جمله نمایشگاه های گروهی ভি هستند।
"افكار هنر ريخته گري" এবং "آواز اژدها" نیز از جمله تألیفات بیژن بصیری می باشند।
بصیری 40 از دوری از ج। আ। ইরান বা সমাহা আর্কশ বাহ নাম "مطلق" به موزه هنرهای معاصر তেহরান আয় এবং পরস অনলাইন সমাহার "নর" ر در نگازت "نگاست" نگاست "نگاست" नगाস্ত "नगाস্ত" नगाস্ত "नगाস্ত" नगास्ते "नगाস্ত" بصیری که در کشور ایتالیا اقامت دارد ، همن چنان با جدیت فعالیت هنری خود را تعقیب می نماید। ভি নমায়ান্ড জ.ا.ایران در پنجاه و هفتمین دوسالانه هنر ونیز بوده است।

ভাগ
ইসলাম