حسن واحدی

حسن واحدی (نقاش; مجسمه ساز)

হাসান ভৈদিحسن واحدی نقاش و مجسمه ساز ایرانی مقیم ایتالیا متولد 19 آبان 1326 در تهران می باشد। از همان كودكي علاقه بسياری به نقاشي داشت।
وي در خصوص ونگي پيدايش زمينه هاي چنين احساسي مي گويد:
“اولين احساس অঞ্চলه را زماني كه پدرم تابلভি কোوچك نقاشي اي بر روي পারچه কেনাচারি কেরد, ‌در خود স্ব حس نمدمد। ساعتها بلكه روزها مجذوب تابلو رنگهايش بودم। দ্য অনলাইন জ্যামান দ্য ফাইভাবান আস্তানবুল কয়েক আটলিহ نقাসি বাড কাহার كپي كپيپيلولوهاي روسي را انجمد مد। من هر روز توماشاي كارآنها رفته و مي ديدم كه چگونه رنگها را حاملط و نقاشی মী কান্নদ। অঞ্চলঃ من آنقدر شدت يافت كه به نجار مطالعه دادم كه با پارچه چيت برايم ب بسازد تا بتوانم ঘটনা كنم। দ্য অনলাইনে জামান আঞ্চলিক আম বাহা নাপাশী মানন্দ অঞ্চলه বাহি বাজি বুড। সমস্ত জীবন আম رايك لكه رنگ پرمي كرد।
براي تهيه يك تيوپ রঙ হাজির بود در دوره ابتدايي توانستم يكي از تابلوهايم را بفروشم و اين برايم موفقيت بزرگي محسوب مي شد। এই এন কমান্ড নাগা রা রা শ্কল হরফাহ এ এ হানান কোডাকি সূচনা করম। البته پدرم علاقه داشت به مدرسه افسري برد। دبিরিস্তান রাও পায়ান রসান্দম এবং در كنكور ورودي هنرستان অবস্থান اول را كسب كردم و واران هنرستن هنرهايد هنرستن هنرهايد। در اين دوران به شعر ، فلسفه و عرفان علاقه مند شدم। দ্য সাল 1973 بہ ايتاليا آمدم। براي ادامه كار نقاشي مايل بودم به پاريس برر ولي در ايتاليا ماندگار شدم। দ্য আনজা আদিদা এবং দেদন মোজা হ गतिম এবং দ্য আকাশাদমি ম্যাপশী এবং এমপিটিইজির শরকিত করম এবং ডিডেন মোজো হাঁ গতি এবং দআআআ در دوران تحصيل بهত مرتب ماهي يك بار نمايشگاه مي گذاشتم। দ্য আলেমন, উত্তর অল্টালিয়া, রম, মুনত করলো হিম নমাইশগাঘাই বৈ পরিস্থিতি ফারফার এবং گروهي داشتم "
وي درباره سبك نقاشي خود مي گويد:
"نقاشي يك زبان خاص است ، বৈশিষ্ট বর্ণনা বিশেষ خودش را دارد। آدم لمس مي كند و ديدگاه স্ব জীবন এবং مردم را بيان مي كند। -
হযরত হানিয়ার হান্নান রা। থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! خلاقيت اين اجازه را به انسان مي دهد كه در يك جاده ناشناخته قدم بگذارد এবং اين كار در كل به يك معجزه باهت دارد। هنرمند, در طي سانيان دراز زندگي هنري, همه يز را از زاويه هنري مي بيند এবং بسان آينه اي است در مقابل مسائل اجتماعي। در كودكي محو تماشاي پرتره اي از جاكوري شدم كه وقتي به شيارهاي ترسيم شده بر روي صورت موضوع نگاه مي كردم احساس كردم هدف اين اثر بيان تمامي دردهاي بشري بوده است।
من معتقدم প্রত্যেক আরর্মি বিরোধী و موافق با پديده اي است। আবطار দেگر প্রতিটি প্রভাব আমি তোন্দ দা তাজাদ বা در وفاق با چيزي باشد। من در آثارم تحت تاثير عرفان و فلسفه و شعر اصیل ইরান হستم। মিন্শন কارهআইম রায কাব ও মগজম ম গিরিম এবং তাহ হেল্চ কার سفারশি نكشيده ام। "
- از جمله نمایشگاه در "ایتالیا فیلم" ؛ "گالری هما در تهران" ؛ "گالری هور و الهه در تهران" ؛ "گاری تصویرگران کتاب در تهران" ؛ "موزه هنر نسل 1900 ایتالیا" ؛ "موزه باستان شناسی سابিনা" এবং… উওর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ হ্যা হ্যানরি সাল হ্যা আয়ের ভি بوده است।
آثار ভি همچنین در "جشنواره ই بین المللی هنر برای صلح وگفت و گوی ملل ایتالیا" ؛ "نمایشگاه هنری پادووا" ؛ دوسالانه بین المللی هنر فرارا "؛ “নমایشگاه هنری پورده نونه” এবং… به نمایش گذاشته شده است।
وی همچنان فعالیت هنری ود را در شهر رم ادامه می دهد।

ভাগ
ইসলাম