حسن واحدی

حسن واحدی (نقاش; مجسمه ساز)

হাসান ভৈদিحسن واحدی نقاش و مجسمه ساز ایرانی مقیم ایتالیا متولد 19 آبان 1326 در تهران می باشد। از همان كودكي علاقه بسياری به نقاشي داشت।
وي در خصوص ونگي پيدايش زمينه هاي چنين احساسي مي گويد:
"اولين احساس علاقه را زماني كه پدرم تابلوي كوچك نقاشي اي بر روي پارچه خريداري كرد, در خود حس نمودم। ساعتها بلكه روزها مجذوب تابلو رنگهايش بودم। আর তাওহীদুল হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! من هر روز به تماشاي كارآنها رفته و مي ديدم كه چگونه رنگها را مخلوط و نقاشي مي كنند। علاقه من نقدر شدت يافت كه به نجار سفارش دادم كه با پارچه چيت برايم بومي بسازد تا بتوانم نقاشي كنم। در آن زمان علاقه ام به نقاشي مانند علاقه به بازي بود। تمام زندگي ام رايك لكه رنگ پرمي كرد।
براي تهيه يك تيوپ رنگ حاضر بودم از خاني آباد, محل زندگي مان, تا لاله زار بروم। এ ব্যাপারে হযরত ইবনে আব্বাস রা। থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! به اين ترتيب نقاشي را به شكل حرفه اي از همان كودكي آغاز كردم। البته درم علاقه داشت به مدرسه افسري بروم। دبيرستان را به پايان رساندم و در كنكور ورودي هنرستان مقام اول را كسب كردم و وارد هنرستان هنرهاي زيباي پسران شدم। در اين دوران به شعر, فلسفه و عرفان علاقه مند شدم। در سال 1973 به ايتاليا آمدم। براي ادامه كار نقاشي مايل بودم به پاريس بروم ولي در ايتاليا ماندگار شدم। در آنجا ابتدا به ديدن موزه ها رفتم و در آكادمي نقاشي و مجسمه سازي شركت كردم و در هردو با نمرات تشويقي فارغ التحصيل شدم। আপনি যদি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে চান, তাহলে আপনার সাথে যোগাযোগ করুন। در آلمان, شمال ايتاليا, رم, مونت كارلو هم نمايشگاههائي به صورت انفرادي و گروهي داشتم "
وي درباره سبك نقاشي خود مي گويد:
"نقاشي يك زبان خاص است, نوع بيان خاص خودش را دارد। আচ্ছা ওদের সাথে কথা বলো না। در نقاشي پنج عامل نقش عمده دارند: كيفيت كار, قدرت بيان, نحوه تفكر, فانتزي, حساسيت و تعهد اجتماعي।
হযরত হানিয়ার হান্নান রা। থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! خلاقيت اين اجازه را به انسان مي دهد كه در يك جاده ناشناخته قدم بگذارد এবং اين كار در كل به يك معجزه باهت دارد। هنرمند, در طي سانيان دراز زندگي هنري, همه يز را از زاويه هنري مي بيند এবং بسان آينه اي است در مقابل مسائل اجتماعي। در كودكي محو تماشاي پرتره اي از جاكوري شدم كه وقتي به شيارهاي ترسيم شده بر روي صورت موضوع نگاه مي كردم احساس كردم هدف اين اثر بيان تمامي دردهاي بشري بوده است।
من معتقدم هر هنرمندي مخالف و موافق با پديده اي است। به عبارت ديگر هر اثر مي تواند در تضاد يا در وفاق با چيزي باشد। من در آثارم تحت تاثير عرفان و فلسفه و شعر اصيل ايران هستم। من سفارش كارهايم را از قلب و مغزم مي گيرم و تا به حال هيچ كار سفارشي نكشيده ام। "
حسن واحدی تا کنون نمایشگاه های روهی و انفرادی متعددی را در ایران, ایتالیا, آلمان, فرانسه, لوکزامب نموده است। از جمله نمایشگاه در "ایتالیا فیلم"; "گالری هما در تهران"; "گالری هور و الهه در تهران"; "گاری تصویرگران کتاب در تهران"; "موزه هنر نسل 1900 ایتالیا"; "موزه باستان شناسی سابینا" و ... از مهم ترین فعالیت های هنری سال های اخیر وی بوده است।
آثار وی همچنین در "جشنواره ی بین المللی هنر برای صلح وگفت و گوی ملل ایتالیا"; "نمایشگاه هنری پادووا"; دوسالانه بین المللی هنر فرارا ";" نمایشگاه هنری پورده نونه "... و به نمایش گذاشته شده است।
وی همچنان فعالیت هنری ود را در شهر رم ادامه می دهد।

ভাগ
ইসলাম