محمد جعفر شریعت

محمد جعفر شریعت تهرانی (محقق - شاعر - نویسنده)

محمد جعفر شریعت تهرانی (درویش) در سال 1930 م। در شهر مشهد متولد گردید। ون که دانش موخته زبان و ادبيات فارسي است; به زبان های عربی; آلمانی و ایتالیایی نیز احاطه دارد و از سال 1944 آغاز به تألیف نموده است। وی علاوه بر تحقیقات گسترده در زبان و ادب فارسی; به ویژه حافظ پژوهی, مجموعه داستان و اشعار "هفت خوان"; "سفارت عظمي"; "مكتب"; "كتاب باغ"; "لوحه"; "جاودانگي"; "مارگیر" ; "امام"; "سایه"; "کتاب نور"; "در راه چیست آن"; "كعبه" و ... را نیز به رشته تحریر درآورده و برخی آثارش به زبان های انگلیسی و ... ترجمه گردیده و در کنار تحقیق و تألیف, এখানে ক্লিক করুন এখানে ক্লিক করুন বন্ধ করুন বন্ধ করুন।

ভাগ
ইসলাম