مانی حقیقی

مانی حقیقی (نقاش - محقق)

ماني حقيقي در سال 1338 (1959) در تبريز چشم به جهان گشود। تحصيلات متوسطه خود را در تهران به اتمام رساند এবং در رشته ر رضضي এবং فيزيك موفق به اخذ ديپلم شد। وی به طور همزمان شروع به یادگیری نقاشي نمود। وی ازسال 1354 (1975) در نمايشگاه هاي مختلف شرکت نمود। حقیقی سال 1359 (1980) عازم ايتاليا شد এবং در دانشكده هنرهاي زيباي ناپل ادامه تحصیل داد। وی سال 1362 (1983) نمايشگاه "آكادمي هنرهاي زيباي ناپل" در "كاستل دلوو (Castel DELL অভ)" و سپس در سال 1364 (1985) نمايشگاه "رنگ های سوخته" در گالري "دهونيانا DEHONIANA))" را برگزار نمود।
وی سال 1365 (1986) از طرف گالري سن كارلو ناپل در نمايشگاه هنر "باري (বারি)" شرکت داده د و سال 1366 (1987) در نمايشگاه "هنرمندان خارجي در كمپانيا" شركت جست।
এবং সেপ্টেম্বর 1369 (1990) در شهر ميلان اقامت گزید و। در سال 1372 (1993) به بيستمين পর্যালোচনা করুন هنرهاي بين المللي سولمونا সালমান শরীয়ত ও مدال Aurea این رخداد را دريافت نمود।
XXX - 2001 نیز مجددا در این رخداد حاضر گردید। وی سال 1997 (1374) در نمايشگاه بزرگ مؤسسه Morra ناپل "পার্থক্য" به عنوان مهمان حضور یافت و از طرف همين مؤسسه Morra در نمايشگاه بين المللي هنر معاصر رم "রিপা এআরটি 1995" نیز شركت نمود و متعاقبا در سال 95 و 97 نیز در نمايشگاه هنر معاصر فرانكفورت و آتن حضور یافت।
এবং আরো পড়ুন XMPX মেনু ম্যাপ "মজাদার হাউস PAOLO PINI
حقیقی در سال هاي 98 97 و در نمايشگاه هاي گروهی ای كه از طرف مؤسسه Morra برنامه ريزي شده بود و در ادامه, در استوديو Morra ناپل و ميلان و در نمايشگاه "هنرمندان جهان در ميلان Hajech দ্য স্থান" حضور یافت।
وی در سال 1999 علاوه بر شركت در نمايشگاه "Babel" در نمايشگاه بين المللي هنر مدرن و معاصر ميلان و نخستین جشنواره بين المللي طراحي موزه هنرهای معاصر تهران نيز شركت جست।
حقیقی در سال 2000 نمايشگاه "نقاش معاصر ايراني" را در محل موزه ملي هنرها و سنت هاي مردمي رم برگزار نمود و در سال 2001 نخستین نمايشگاه انفرادي خود در ميلان را در گالري LAWVENCE Rubin برگزار نمود।
মোরকো মেনগুজজো درباره حقيقي و آثارش گفته است:
"<ريشه هاي فرهنگي حقيقي آن چنان قوي است كه نه تنها از مقابل فريبندگي هاي فرهنگ هاي بي تفاوت, صحيح و سالم عبور مي نماید, بلكه متوجه و كنجكاو است که اين فرهنگ ها چقدر مي توانند روایت تصاويری جهان را ارائه نمایند। এ সম্পর্কে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং আপনার সাথে যোগাযোগ করুন এবং এখানে ক্লিক করুন। (نگاه كردن به آن سو) در پيوستگي كلي بين انسان و جهان قرار دارد و حقيقي از نقش آگاه است و سعي مي كند از رهگذر كهرر نن را به بهترين। در اين پس زمینه اثر هنري چيزي نيست جز راهي جهت بيان اين نوع درك و پيوستگي میان سه اصل پايه در هر فرهنگي; یعنی خدا; انسان و طبيعت .در آثار حقيقي, تبديل احساس داخل يك دنياي هندسي و رنگارنگ, به وضوح مصور می گردد و انتخاب يك شكل ساده و نمادین, اشتراكي مذهبی را به نمایش می گذارد "।

ভাগ
ইসলাম