دو سالانه سینمایی ویز

প্রতিনিধি سینمای ایران

দৈনিক হفتাদ এবং هشتمین دوره دوالانه سینمایی ویز ، که 11 - 1 ستمبر 2021 م। برگزار می گردد ، فیلم "زالاوا" نمائندہ سینمای ایران در بخش مستقل পড়া চালিয়ে

পড়া চালিয়ে যান ...