نوروز 1400

جشنواره نوروز 1400 রায়েজনী সংস্কৃতি ইরান در ایتالیا

رایزنی فرهنگی ইরান অিতালিয়া با مشارکت بنیاد رودکی ؛ ارکستر ملی تارنمای "دیروز" ؛ و طرح "نگاه", 20 - 18 মার্চ 2021 ম। (30 - 28 اسفندماه 1399) জشنواره نوروز 1400 را نس برنامه পড়া চালিয়ে

পড়া চালিয়ে যান ...