برگزاری وبینار

 وبينار روز جهانی زبان مادری

رایزنی فرهنگی ইরান অিতালিয়া روز জুমা 1 اسفندماه 1399 اسفندماه XNUMX وبیناری را بس مناسبت روز جهانی ز আটালিয়া روز জুমা XNUMX اسفندماه "یوروسلاوا ررانووا" দায়িত্ব بخش فرهنگی এবং مطبوعاتی পড়া চালিয়ে

পড়া চালিয়ে যান ...
برگزاری وبینار بس مناسبت روز ملی ভাষা এবং সাহিত্য ফারসি

وبینار تشابهات ادبی میان ایران اور ইতালিয়া

ইরান রাইজানির সংস্কৃতি ইরান অ্যাটালিয়া বা مشارکت پایگاه اینترنتی দিরুজ دومین وبینار مشترک از سلسله وبینار های কথোপকথন ইরান পড়া চালিয়ে

পড়া চালিয়ে যান ...