برگزاری وبینار بس مناسبت روز ملی ভাষা এবং সাহিত্য ফারসি

وبینار تشابهات ادبی میان ایران اور ইতালিয়া

ইরান রাইজানির সংস্কৃতি ইরান অ্যাটালিয়া বা مشارکت پایگاه اینترنتی দিরুজ دومین وبینار مشترک از سلسله وبینار های কথোপকথন ইরান পড়া চালিয়ে

পড়া চালিয়ে যান ...
وبينار

উইবাইনার জীবন এবং অনিদা এন সিনা

رایزنی فرهنگی ইরান অ্যাটালিয়া, با مشارکت پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ایتالیایی زبان اخبار اجتماعی - فرهنگی ایران به نشانی www.diruz.it   ২ ساعت নভেম্বর ২২ রোববার ২৪ ফেব্রুয়ারি 21 ম (9 شهریورماه) পড়া চালিয়ে

পড়া চালিয়ে যান ...