آنگاه که شرق, غرب را ملاقات می کند

গুরু ইরাকের নমুনা থেকে ইরান

طرح مستند "جاهای خالی پُر شود" ؛ به کارگردانی عطیه زارع ؛ از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ، نماینده سینمای ایران در یازدهمین دوره گردهما تورید পড়া চালিয়ে

পড়া চালিয়ে যান ...