هشت و نیم کلپ نمایشی

انتشار کلیپی نمایشی نت های فقدان

دانیال খেরি ইচ্ছা (بازیگر) ও আলী শামস (কারگردان) از ইরান এবং নিকোলা পিয়ানজোলা (بازیگر) ও আন্না দোরা ডোরানো (কারگردان) از ایتالیا, در قالب همکاری از راه دور, با حمایت بخش ایتالیا در তেران, ও সংস্থা পড়া চালিয়ে

পড়া চালিয়ে যান ...