جشنواره دیپلماسی ইতালিয়া

معرفی ایران در جشنواره دیپلماسی ইতালিয়া

با سپورٹ امور امورخارجه او همکاری های بین المللی و مجلس سنای ایتالیا ؛ অফিস সংসদ এবং ... یازدهمین دوره جشنواره "دیپلماسی" با مشارکت حدود 80 سفارتخانه و نمایندگی فرهنگی فعال در شهر رم ؛ 30-19 অক্টোবর 2020 ম। (28 مهر لغايت 9 آبان ماه 1399) به حال مجازی برگزار گردید و در جریان آن ، رایزنی فرهنگی ایران با تأم ইরান দ্বীপ শহর - مستند "بر فراز ইর با باد بهاری" (বসন্তের বাতাসের সাথে ইরানের অন্বেষণ করা) ساخته فرزین رضاییان ؛ পণ্য ج.ا.ایران در سال 1394 ؛ তারিখ 38:48 ؛ با مخوای معرفی فرهنگ و جاذبه های گردشگری ایران ؛ با استفاده از تصویر ؛ روایت مصاحبه و ترفندهای گرافیکی است। 

ভাগ