جشنواره مستقل فيلم کوتاه کاتانیا ایتالیا

আহদায়ে দু পুরস্কার জشنোরে مستقل ফیلم کوتاه کاتانیا ایتالیا به نماینده سینمای ইরান

شمشین دوره جشنواره مستقل فیلم کوتاه کاتانیا ایتالیا (কোর্টের রাস্তা) সি و یکم دسامبر 2020 ম। (11 দি ماه 1399) তবে পরিস্থিতি মজাজী با میزبانی নমাদিন কাটানিয়ায়ে অিতালিয়া বার্গজার গ্রদী ؛ و آثار برگزیده در بخش رقابت بین الملل ؛ پویا نمایی کوتاه ؛ مستند کوتاه و… را معرفی نمود। فیلم کوتاه "حال از نیل آرمسترانگ" ساخته علیرضا قاسمی ، نماینده سینمای ایران যদি না হয়, পুরষ্কারের জন্য ফটোবার্ডি এবং কারগার্ডনি রাউজ অনলাইনের কাঠামো। এন ফিল্ম داستان چهار کودک را روایت می کند ؛ که قصد دارند ؛ پس از سفر به ماه ؛ و شکست دادن یک মার বিপজ্জনক ؛ سرزمین سرخ را کشف کنند

ভাগ