دوره موزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

چهل و شمشین دوره آموزشی ভাষা ফারসী রায়েজনী সংস্কৃতি ইরান আতিয়ালিয়া

† Ù ‡ Ù „Ùˆ ششم ی٠† Ø¯ÙˆØ ± Ù ‡ Ø Ù Ù… وزØیی²²Ø¨Ø§Ù † Ù Ø§Ø ± Ø Ø Ø§ÛŒØ²Ù † † ÛŒ Ù Ø ‡ Ù † Ú¯ÛŒ Ø§ÛŒØ ± † † Ø¯Ø ± ایتا٠„از از ± وز وز Ø´Ù † ب٠‡ Ù Ù… Ø§Ø ± Ú 7 Ù…। (2020 اس٠٠† د د Ù… ‡ 17) Ø¯Ø ± Ù… ØÙ „Ø ± ایز٠† Ù Ø ± Ù ‡ Ù † Ú¯ÛŒ Ø¯Ø ± ‡ Ø ± Ø ± Ù Ù… Ø ¢ غاز خوا٠‡ د شد شد

এন দারাহ যোগ করেছেন 18 টোয়েন্টি আমেরিকান আগমন ؛ که در چهار سطح مبتدی مقدماتی ، متوسط ​​، و پیشرفته (বৃহস্পতিবার 72 টুয়েন্টি আমেরিকান) ؛ در قالب 12 جلسه آموزشی, শনিবার হাই, به ترتیب سطح از ساعات 9 ؛ 10.30 ؛ 12 এবং 14 য় দেরি 1.5 টিএম (প্রতিটি জলচর) ؛ توسط مدرس فارسی زبان برگزار می گردد।

علاقه مندان به شرکت در این دوره, تا روز جمعه 6 مارچ 2020 م (16 اسفند ماه 1398) برای پیش ثبت نام فرصت داشته;। و آزمون تعیین سطح, ساعت 10 روز شنبه 7 مارچ در محل رایزنی فرهنگی برگزار می گردد।

هزینه ثبت نام در این دوره, مبلغ 100 یورو تعیین گردیده; و از فارسی آموزانی که در 80% ساعات آموزشی حضور داشته باشند; در جلسه پایانی, آزمون کتبی و شفاهی به عمل آمده; و برای فارسی آموزان حایز نمره قبولی, گواهی پایان دوره صادر می گردد।

46 তম ফারসি ভাষার কোর্স

 

ভাগ