جشنواره سینمایی بین المللی এফেবে অ্যাথালিয়া

-

فیلم "مسخ در مسلخ" কাঠামো জোাদ দারিয়েই বৌ হফট নামজড শেষানি بخش নাচাবতী ফিল্ম হায় ওল্ট ও دوم در چهل و دومین دوره جشنواره সেনমায়ি বেন আলমলে এফেবো আয়েতালিয়া রাহফ। جشنشنشنو با با با با با با با با با با با با تم با تم تم بر با تم تم تم تم تم بر بر بر بر بر بر بر بر بر بر بر بر بر بر بر بر بر بر بر بر بر بر بر بر سین سین سین سین سین سین سین سین سین سین اقت اقت اقت اد اد اقت یا ادبیات محور ؛ از تاریخ ۲۹ نوامبر لغایت ۵ দশামবার 2020 ম। (15 - 9 آذرماه 1399) با নমایش های مجازی به میزبانی শহর پالرمو ایتالیا برگزار می گردد। فیلم "مسخ در مسلخ" بر اساس فیلم نامه جواد دارایی به کارگردانی ؛ ফিল্মবাদী ও তদোয়ান ভি, با نقش অফ্রিনি ফরিবা ছাত্রী, সাیدদ আহমেদী, ফরিবা তরকাশوند, فوژان আহমেদী, মেহশিদ খসরোয়, বিশ্বাস সাইফার, আরজো বালি হেকড়দী, فرحناز منافی প্রকাশ, রহমত শকরখنده, স্যারিনা ইউসফি, মোহাম্মদ اقلیمی بابانظر, আমার আবাসু زاده ، عسل شکری ، خورشید حق مرادی ، وانیا علیزاده ، و نادیا کلیوند ؛ داستان نزاعی خانوادگی در یک روستا را روایت می کند। ف پیششن این این ه ه درشن ه ه هارهاره بین ه بینشن ه ه ف ف بین بین بین بین بین ف بین بین بین بین ف بین بین کش قبر قبر کش کش کش بین اسپانیا ؛ و… نیز نمایش داده شده است

ভাগ