ابوالحسن حاتمی

ابوالحسن حاتمی (معمار - مترجم - فعال فرهنگی)

আবোলসান হাটামিدکتر ابوالحسن حاتمی (1327) در سال 1969 م। رهسپار ایتالیا گردید। وی در رشته معماری تحصیل نمود এবং از مسسین انجمن معماران এবং مهندسین ایرانی در ایتالیا بود (2011 م।)। এখানে ক্লিক করুন এবং এখানে ক্লিক করুন।

এই নিবন্ধটি আপনার পছন্দসই তথ্যের সাথে যুক্ত করুন, এবং এটির সাথে আপনার যোগাযোগের জন্য ক্লিক করুন। برگردان فارسی دو مجموعه داستانی کودکان از نویسنده ایتالیایی جانی روداری জিয়ানী Rodari; یک کتاب از نویسنده ایرانی بیژن زرمندیلی با نام "تابستان بیرحم" و مجموعه داستان های کوتاه آنا ماریا اورتزه আন্না মারিয়া Ortese با نام "دریا ناپل را نمیبوسد" در کارنامه ترجمه های وی قرار دارد।

শাহরুখ ফেরাউন হযরত হযরত উসমান ইবনে আব্বাস রা। থেকে বর্ণিত। حاتمی که از مؤسسین انجمن فرهنگی ایرانی ایتالیایی "الفبا" در شهر رم بوده است (2008 م।); و به عنوان دبیر با این انجمن همکاری می نماید; از رهگذر برنامه ریزی و اجراء یا مشارکت در پرپایی همایش های پرشمار در معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی به مخاطبان ایتالیایی; برگزاری یادمان آیین های ملی ایرانی; پخش فیلم و اجرای موسیقی و دیگر نمایش ها و نمایشگاه های معرف فرهنگ ایران زمین; به همراه برگزاری دوره های آموزشی زبان و ادبیات فارسی و ... نقش به سزایی در معرفی فرهنگ و تمدن ইরিয়ান در ایتالیا ایفاء نموده است।

وی به عنوان یک فعال فرهنگی, نقش شاخصی در راهبری اعتراضات و مطالبات جمعی ایرانیان مقیم ایتالیا نیز داشته است که تهیه و انتشار طومار اعتراضی به نصب مجسمه نظامی شاعر پارسی گو در ویلا بورگه زه ভিলা Borgese شهر رم, به عنوان شاعر آذربایجانی و بدون اشاره به پارسی گو بودن وی نمونه ای از این فعالیت ها می باشد।

انجمن الفبا اخیرا بر طرح معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی به دانش آموزان مدارس ایتالیا تمرکز نموده است که مشارکت با رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا در معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی به 450 دانش آموز ایتالیایی در حاشیه نمایشگاه تجاری اختصاصی ج.ا. ایران در محل دائمی نمایشگاه های شهر رم; و برپایی جلسات شاهنامه خوانی توسط نقالان کودک و نوجوان "سفیران صلح و دوستی" در مدارس رم با مشارکت "بنیاد کودک" و رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا, نمونه هایی از فعالیت های اخیر این انجمن می باشد।

ভাগ
ইসলাম